Forumtheater-Groep

In de forumtheatergroep met vrouwelijke nieuwkomers en vrouwen uit Twente gaan we verschillen overbruggen en hokjes afbreken. Door middel van spel, verhalen en het samen onderzoeken leren de vrouwen elkaar en elkaars cultuur beter kennen.

In de scènes die ontstaan kunnen thema’s naar voren komen die voor hen belangrijk zijn, zoals de eigen identiteit, contact maken, grenzen aangeven, grenzen overbruggen, huiselijk geweld, werk vinden of emancipatie.

De vrouwen komen op een speelse, positieve manier in beweging en ontdekken gaandeweg veel over elkaar en zichzelf.