Wat doen we

Forumtheater Enschede maakt theater van verhalen die ons raken. Op een creatieve en speelse manier geven we vorm aan de verhalen en ideeën die in de groep leven. Iedereens stem wordt zo hoor- en zichtbaar. Door te spelen met onze werkelijkheid ontwikkelen we onze creativiteit en strategieën voor verandering.


Forumtheater hoort bij het Theater van de Onderdrukten – ontwikkeld in de jaren zeventig door de Braziliaanse theatermaker en politicus Augusto Boal in Brazilie. Boal maakte theatervoorstellingen en zette theatertechnieken in met als doel maatschappelijke verandering te stimuleren. Hij zag dat de passieve rol van het publiek doorbroken kon worden door de volgende stappen:

  • het kennen van het eigen lichaam
  • het lichaam expressief maken
  • theater gebruiken als taal
  • theater gebruiken als gespreksmiddel. 

Ook wij zetten participatief theater in om bij deelnemers situaties uit hun eigen dagelijks leven te leren herkennen, in kaart te brengen en te veranderen. Deelnemers gaan op basis van eigen ervaringen en kennis spelen en ze maken hier vervolgens scénes van. Wanneer we een forum houden, spelen wij voor een publiek en dat publiek is naast toeschouwer ook actief deelnemer. Door in gesprek te gaan en door mee te spelen test het publiek ideeën voor verandering uit. Het uiteindelijke doel is om de  deelnemers te versterken en een sociale transformatie van de realiteit teweeg te brengen.